Online Eğitimlerimiz

ONLINE - CIA Sertifikalı İç Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri » İÇ DENETİM BİLGİSİ UNSURLARI

İntegral Akademi CIA Online Uzaktan Eğitim Uygulaması, yenilenen 3 modüllü sisteme paralel hazırlanmış CIA sertifikası adaylarına özel içerikle zenginleştirilmiş ve internet üzerinden erişeceğiniz etkileşimli uzaktan eğitim hizmetidir.

Eğitim içeriği hakkında fikir edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 


 0 Saat

I.             YÖNETİŞİM / İŞ ETİĞİ

A.           Kurumsal /Örgütsel Yönetişim İlkeleri

B.           Çevreye ilişkin ve Toplumsal Tedbirler

C.           Kurumsal Sosyal Sorumluluk

II.           RİSK YÖNETİMİ

A.           Risk Yönetimi Teknikleri

B.           Risk Çerçevelerinin Örgütsel Kullanımı

III.          ÖRGÜTSEL YAPI / İŞ SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ

A.           Farklı Örgüt Yapılarına dair Risk/Kontrol Sonuçları

B.           Örgüt Yapısı (Merkezi, Dağıtık)

C.           Çeşitli İş Döngülerine özgü düzenler (satın alma, satış, tedarik zinciri yönetimi)

D.           İş Süreci Analizi (iş akışı analizi ve dar boğaz yönetimi, kısıtlar kuramı vb.)

E.           Stok Yönetimi Teknikleri ve Kavramları

F.           Elektronik Fon Transferi (EFT), Elektronik Veri Değiş Tokuşu (EDI), E-Ticaret

G.          İş Geliştirme Yaşam Döngüsü

H.          Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Çerçevesi

İ.             İş Süreçleri için Dış Kaynak Kullanımı

IV.         İLETİŞİM

A.           İletişim (süreç, örgüt dinamikleri, bilgisayarlaşmanın etkisivb.)

B.           Paydaşlarla ilişkiler

V.           YÖNETİM / LİDERLİK İLKELERİ

A.           Stratejik Yönetim

B.           Örgütsel Davranış

C.           Yönetim Becerileri / Liderlik Tarzları

D.           Çatışma (Anlaşmazlık) Yönetimi

E.           Proje Yönetimi /değişim Yönetimi

VI.         BT / İŞ SÜREKLİLİĞİ

A.           Güvenlik

B.           Uygulama Geliştirme

C.           Sistem Altyapısı

D.           İş Sürekliliği

VII.        FİNANSAL YÖNETİM

A.           Mali Muhasebe ve Finans

B.           Yönetim Muhasebesi

VIII.       KÜRESEL İŞ ORTAMLARI

A.           Ekonomik / Finansal Ortamlar

B.           Kültürel / Politik Ortamlar

C.           Yasal Düzenlemeler ve Ekonomi – Genel Kavramlar (sözleşmeler vb.)

D.           İş üzerinde Hükümetin Yasal Düzenlemelerinin Etkisi (ticaret yasaları vb.)

                        +

1.250 Adet Test Sorusu

>