Online Eğitimlerimiz

Online Muhasebe Eğitimleri » İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol

Anasayfa » Online Eğitimlerimiz » Online Muhasebe Eğitimleri »

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol


Sertifikalı  |   0 Saat

Online İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol eğitimi 5 bölümden oluşmakta ve aşağıdaki konuları içermektedir.

 

 

Genel Bilgiler

İşletmelerde Planlama

Planlama ve Planlama Türleri

Stratejik Planlama ve Bütçeleme İlişkisi

İşletme Bütçeleri

Bütçe Türleri

Bütçeleme Süreci

Bütçe Organizasyonu

Bütçeleme Sistemi

Satış Bütçeleme Sistemi

Satış Bütçelemenin Aşamaları

Satış Bütçelerinin Düzeltilmesi

Satış Tahmin Teknikleri

Satış Fiyat Bütçeleme   

Faaliyetlerin Planlanması

Satış-Üretim Bütçesi

Operasyonel Bütçeler

Bütçe Bölümleri

Satış Miktar-Fiyat ve Gelir Bütçesi

Üretim Bütçesi

Üretim Maliyetleri

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Direkt İşçilik Giderleri

Genel Üretim Giderleri

Satılan Mamullerin Maliyeti Bütçesi

Ticaret İşletmelerinde Tedarik Bütçesi

Satınlama Miktar Bütçesi

Satınlama Fiyat Bütçesi

Satınlama Tutar Bütçesi

Gider Fonksiyonunun Tahmini

İş Hacmi İle İlişkisi Açısından Maliyetler

Sabit, Değişken, Karma Giderler

Pazarlama, Satış ve Dağıtım (PSD) Bütçesi

PSD Maliyetleri

Sipariş Sürecine Göre PSD Giderleri

İş Hacmi İle İlişkisi Açısından PSD Giderleri

PSD Giderlerinin Bütçeleme Aşamaları

Sipariş Alma Maliyetleri

Sipariş Karşılama Maliyetleri

Direkt Satış Giderlerinin Bütçelenmesi

Reklam ve Satış Teşvik Giderleri

Taşıma Giderleri

Depolama Giderleri

Kredilendirme ve Tahsilat Giderleri

Finansman Giderleri

Genel Pazarlama Giderleri

Örnek Bütçe Uygulaması

Bütçeler ve Yönetsel Kontrol

Esnek Bütçeler ve Kontrol

Farkların Analizi

Sapma Analizleri

Satış Gelirleri Bütçesinin Kontrolü

Satış Analizi

Satış Gelir Sapması

Satış Fiyat/Hacim/Karışım/Miktar Sapması

Pazar Payı ve Pazar Büyüklüğü Sapması

Gider Bütçelerin Kontrolü

Standart Maliyetleme Sisteminin Kurulması

Standart Maliyet Türleri

Standart Maliyetlerin Etkinliği

Gider Standartlarının Oluşturulması

Standart Maliyet Sapmaları

Sapma Analizlerinde Genel Model

Direkt Malzeme Miktar ve Fiyat Sapması

Direkt İşçilik Süre ve Ücret Sapması

Değişken ve Sabit Genel Üretim Giderleri (GÜG) Sapması

Statik Bütçeler ve Performans Raporları

Esnek Bütçelerin Düzenlenmesi

Esnek Bütçeler ve Performans Raporları

GÜG Yükleme Oranları ve GÜG Analizi

Değişken GÜG Bütçe/Verimlilik Sapması

Sabit GÜG Bütçe/Verimlilik/Kapasite Sapması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol eğitimini başarıyla tamamlayanlar aşağıda örneği görülen sertifikayı almaya hak kazanırlar. Sertifikalar Profesör ünvanlı Eğitim Koordinatörümüz tarafından imzalı ve sertifika numaralı olarak düzenlenerek katılımcının belirteceği adrese e-mail ile gönderilir. Uzun yıllardır eğitim sektöründe prestijli bir yeri olan İntegral Akademi sertifikaları özgeçmişinize değer katacaktır.

Katılımcılar İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol eğitimine internet erişiminin bulunduğu her yerde ve her zaman ulaşabilirler. Eğitime kişisel bilgisayarların yanında, tablet ve cep telefonlarından erişim mümkündür.

>