Online Eğitimlerimiz

Online Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri » Online Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitimin amacı lojistik yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerin aktarılması, Türkiye Lojistik Sektörü hakkında bilgi verilmesidir. Ayrıca lojistik Yönetiminden güncel ve daha kapsamlı bir yaklaşım olan Tedarik Zinciri Yönetiminin (Supply Chain Management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, zincir boyunca gerçekleşen tüm üretim-lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli planlanmasıdır.

Eğitim içeriği hakkında fikir edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 


Sertifikalı  |   0 Saat

EĞİTİM  İÇERİĞİ:

·     Lojistik Kavramı

·     Müşteri Hizmet Düzeyi(CSL) ve Lojistik Açıdan Önemi

·     Lojistikte 7 Amaç ve 7 Doğru

·     Türkiye Lojistik Sektörü

·     Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti(Taraf) Lojistik(3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı(LLP)

·     Lojistikte Kritik Başarı Faktörleri

·     Lojistik Maliyetler, Süreçler ve Faaliyetler:

·     Taşımacılık Yönetimi (Kara, Deniz, Hava, Demir, Boru ve Intermodal)

·     Uluslararası Taşımacılık, Dış Ticaret ve Gümrük

·     Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi (Depolama Süreçleri, Konsolidasyon, Çapraz Sevkıyat-Crossdocking)

·     Stok ve Envanter Yönetimi

·     Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) Sistemi

·     Üretim Lojistiği(Intra Logistics, TedarikçiParkı-Supplier Park)

·     Döngüsel Sefer (Milk Run) Sistemi

·     Lojistikte Verimliliğin ve Etkinliğin Artırılma Yolları (Tedarik Zinciri Yönetimi, vd.)

·     Lojistik Uygulamalar

·     Tedarik Zinciri(TZ) Kavramı

·     TZ’nde Bilgi Bozulması, Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect), Neden ve Sonuçları

·     Tedarik Zincirini Sayısallaştırma

·     Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) kavramı

·     Lojistik Yönetimi ve TZY Farklılıkları

·     TZY Evrimi, İçsel ve Dışsal TZY

·     TZY ’ndeki Zorluklar

·     TZ Karmaşıklığı Sorunu

·     TZY İlkeleri

·     3 A (Triple A) TZY, Çeviklik, Adaptasyon ve İşbirliği

·     Tedarik Zinciri Paradigmaları, İtme-Çekme, Yalınlık-Çeviklik, Erteleme

·     Yeşil ve Tersine TZY

·     İzlenebilirlik

·     Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki Gelişim, Üçüncü Parti(Taraf) ve Dördüncü Parti Lojistik Kavramları (3PL, 4PL)

·     TZY Yaklaşımları

·     Ağ Tasarımı

o                                            Talep ve Arz Planlama

o                                            Tedarik Zinciri Analizi, Haritalama, Optimizasyonu ve Yönetimi (SCOR Modeli)

o                                            ERP, APS ve SCM Yazılımları

o                                            Hızlı Yanıt Sistemleri (Quick Response, VMI, ECR, vbg.)

o                                            Dağıtım Yönetimi (DRP, DRP II)

·     TZY Yararları

Online Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimini başarıyla tamamlayanlar aşağıda örneği görülen sertifikayı almaya hak kazanırlar. Sertifikalar Profesör ünvanlı Eğitim Koordinatörümüz tarafından imzalı ve sertifika numaralı olarak düzenlenerek katılımcının belirteceği adrese e-mail ile gönderilir. Uzun yıllardır eğitim sektöründe prestijli bir yeri olan İntegral Akademi sertifikaları özgeçmişinize değer katacaktır.

Katılımcılar Online Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimine internet erişiminin bulunduğu her yerde ve her zaman ulaşabilirler. Eğitime kişisel bilgisayarların yanında, tablet ve cep telefonlarından erişim mümkündür.

>