Online Eğitimlerimiz

Online Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri » Online Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun mâliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir.. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. Eğitimde bu amaca yönelik ilke, yöntem ve sistemler açıklanmaktadır.

Eğitim içeriği hakkında fikir edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 


Sertifikalı  |   0 Saat

·     Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Tedarikçi Kavramı ve İlişkileri

·     Kalite Kavramı, Müşteri Odaklı Çalışma ve Tedarikçi Boyutu

·     Tedarikçi Araştırma Süreci

·     Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi

·     Tedarikçi Firma Bilgi Formu

·     Tedarikçi Seçim Kriterleri

·     Tedarikçi Seçim Sistemi

·     Sözleşme Kavramı ve Türleri

·     Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri (kalite, teslimat, hız, maliyet, esneklik, işbirliği, vd.)

·     Tedarikçi Kalite Performansı

·     Tedarikçi Teslimat Performansı

          -Teslimatlarda Miktara Uyum

          -Teslimatlarda Termine Uyum

          -Teslimat Maliyeti

          -Standart Ambalaja Uyum

·     Tepki Hızı, Maliyetlendirme, Esneklik, Organizasyonel İlişkiler ve İşbirliği, Denetim, Bilgilendirme, Düzeltici Faaliyetler,

·     Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu

·     Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri

·     Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı

·     Tedarikçi Geliştirme Planlaması

               - Süreç Seçimi

               - İyileştirme İçin Hazırlık

               - Süreç Analizi ve Yeniden Tasarım 

               - İyileştirmenin Uygulanması

 - Düzeltici Faaliyet İsteklerinin Yerine Getirilmesi

               - Tedarikçi Tanıma ve Takdir Sistemi

·     Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000 vd.)  açısından Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

·     Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM-Suppliers Relationship Management)

Online Tedarikçi İlişkileri Yönetimi eğitimini başarıyla tamamlayanlar aşağıda örneği görülen sertifikayı almaya hak kazanırlar. Sertifikalar Profesör ünvanlı Eğitim Koordinatörümüz tarafından imzalı ve sertifika numaralı olarak düzenlenerek katılımcının belirteceği adrese e-mail ile gönderilir. Uzun yıllardır eğitim sektöründe prestijli bir yeri olan İntegral Akademi sertifikaları özgeçmişinize değer katacaktır.

Katılımcılar Online Tedarikçi İlişkileri Yönetimi eğitimine internet erişiminin bulunduğu her yerde ve her zaman ulaşabilirler. Eğitime kişisel bilgisayarların yanında, tablet ve cep telefonlarından erişim mümkündür.

>