Online Eğitimlerimiz

Online Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri » Online Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku

Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları hukuki bir işlemdir.  Sözleşmede her zaman iki taraf bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen konular; sözleşme süresince ve sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda her iki tarafı da bağlar. Usulüne uygun olarak imzalanmış bir sözleşme hukuki çekişmelerde en kuvvetli deliller arasındadır. Bu eğitimde önemine binaen sözleşme hazırlarken veya önlerine gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat etmeleri gereken belli başlı noktaları anlatılmaktadır. Bu eğitim şirketlerin faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve risksiz gerçekleştirmesine ve özellikle şirketlerde imza yetkisine sahip üst düzey yöneticilerin sözleşme sürecini daha dikkatli takip etmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim içeriği hakkında fikir edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 


Sertifikalı  |   0 Saat

Genel Tanımlar: Sözleşme, Taraf, Edim, Vb.

Sözleşmelerde Şekil

 Sözleşmeler Hukukun Temel İlkeleri

A)      Sözleşmenin Kurulması

B)      İrade Bozuklukları

C)       Yanılma-Aldatma-Korkutma

D)      Temsilin Hükmü

E)      Sözleşmenin Devri

F)       Sözleşmeye Katılma

G)      Alacağın Devri

H)      Bağlanma Parası

İ)        Cayma Parası

J)        Ceza Koşulu

K)      Ceza İle Zarar Arasındaki İlişki

L)        Müteselsil Borçluluk

M)    Genel İşlem Koşulları

N)      Zamanaşımı

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları

 

Özel Sözleşme Türleri

A.      Satış Sözleşmesi

B.      Turizm Sözleşmeleri

C.      Taşınır Satışı

D.      Taşınmaz Satışı

E.       Kira Sözleşmesi

F.       Genel Hizmet Sözleşmesi

G.     Pazarlamacılık Sözleşmesi

H.      Eser Sözleşmesi (Özellikle Fikri Ve Sınai Haklar)

İ.        Vekâlet Sözleşmesi

J.        Simsarlık Sözleşmesi

K.      Komisyon Sözleşmesi

L.       Saklama Sözleşmeleri

M.    Kefalet Sözleşmesi

N.     Adi Ortaklık Sözleşmesi

O.     Delil Sözleşmesi

P.      Sulh Sözleşmesi

 

Sözleşme İnceleme Yöntemleri

Sözleşme Hazırlama Ve Yazma Yöntemleri

Sözleşme Görüşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Sözleşme Yönetimi Ve Sözleşmelerin Arşivlenmesi

Süregiden Sözleşmelerde İhtilaflı Hallerde Yapılacak İşlemler

Sözleşmeye Dayalı İhtilaflarda Yargılama Yöntemi Ve Farklı Çözüm Yolları

Uluslararası Tahkim

Online Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku eğitimini başarıyla tamamlayanlar aşağıda örneği görülen sertifikayı almaya hak kazanırlar. Sertifikalar Profesör ünvanlı Eğitim Koordinatörümüz tarafından imzalı ve sertifika numaralı olarak düzenlenerek katılımcının belirteceği adrese e-mail ile gönderilir. Uzun yıllardır eğitim sektöründe prestijli bir yeri olan İntegral Akademi sertifikaları özgeçmişinize değer katacaktır.

Katılımcılar Online Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku eğitimine internet erişiminin bulunduğu her yerde ve her zaman ulaşabilirler. Eğitime kişisel bilgisayarların yanında, tablet ve cep telefonlarından erişim mümkündür.

>