İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Risk Analizi ve Risk Değerleme

Anasayfa » İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri » Risk Analizi ve Risk Değerleme

Eğitim İçeriği:

•        Risk Odaklı Yayınlar

–        Sürekli Risk Değerlemede Global Technology Guide Kullanımı

–        COSO ERM Çerçevesinin Temel Olarak Kullanımı

–        ERM Sürecinde İç Denetçinin Rolü

•        Risk Odaklı Denetim

–        Risk Odaklı Denetimin Tanımı

–        Risk Odaklı Denetimin Faydaları

•        Risk Temelleri: Bilinmesi Gerekenler

–        Başaranın Temeli: Risk Tanımı

–        Risk Değerlemenin Bileşenleri

–        Denetim Fonksiyonları Üzerinde Riskin etkisi

–        İşletme Riskleri ve Kontrol Başarısızlıklarının İlişkisi

•        Risk Analizleri İçin Çerçeve Oluşturulması

–        Denetim Uygulamalarında Risklerin Belirlenmesi

•        Objektif

•        Subjektif

–        İşletme Analizlerinde risk odaklı yaklaşım

•        Denetim evreninde Anahtar İşletme Risklerinin Sıralanması

–        Evrensel anahtar İşletme Risk kategorileri

–        İşletme kritik fonksiyonlarına ait risklerin önceliklendirilmesi

–        Anahtar işletme risk tanımlamalarının yapılması

–        Risk odaklı etkili bir denetim planının hazırlanması

–        Risk odaklı denetim planının risk değerleme sürecine yerleştirilmesi

•        Temel Alanlar için risk tanımlamaları

–        Finansal

–        Operasyonel

–        Mevzuat

•        Anahtar risk ölçütlerinin yer aldığı envanterlerin hazırlanması

–        Anahtar risk ölçütlerinin tanımlanması

•        Finansal

•        Operasyonel

•        Mevzuat

–        Minimum data ile maksimum risk analizlerinin yürütülmesi

•        Başlangıç seviye risk değerlemesi

–        Risk ve kontrole odaklanmak

–        Risk odaklı denetim programının hazırlanması

•        ERM – Kurumsal Risk Yönetimi

–        Kurumsal Risk Yönetimi sürecinde iç denetimin rolü

•        Denetim sürecinin risk odaklı olarak yeniden yapılandırılması

 


>