Hukuk Eğitimleri

Bankacılık Kanunu

Anasayfa » Hukuk Eğitimleri » Bankacılık Kanunu

Eğitimin Amacı:

Bankalar için temel düzenleme olan Bankalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan temel düzenlemelerin (yönetmelik ve tebliğler) incelenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri:

Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda;

Bankalar Kanunu’nun bankacılık açısından öneminin farkına varacaklar,

Bankalar Kanunu’nun özellikle dikkat edilmesi gereken maddelerini görecekler,

Bankalar Kanunu’nda bahsi geçen kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olacaklar,

Bankalar Kanunu’na ilişkin yönetmelik ve tebliğleri göreceklerdir.

Eğitim İçeriği:

Bankacılık Kanunu’nun Genel Sistematiği ve Diğer Kanunlar ve Düzenlemeler İçindeki Yeri,

Bankacılık Kanunu’nda Son On Yılda Meydana Gelen Gelişmeler

Bankacılık Kanunu Maddeleri Hakkında Ayrıntılı Değerlendirmeler

­Tanımlar ve Tanımların Yorumlardaki Önemi

­Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

­Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esasları, Ana Sözleşme ve Ortak Değişiklikleri,

Teşkilat ve Organları

Mevduata İlişkin Düzenlemeler

­Genel Kredi Sınırları

­İştirakler, Emtia Ticareti Yasağı ve Gayrimenkullere İlişkin Hükümler

­Bankalardaki Hesap ve Kayıt Düzeni ve Tek Düzen Hesap Planı

­Denetlemeler Sonucunda Alınacak Tedbirler ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

­Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzninin Kaldırılması

­Şahsi Sorumluluk

­Bankaların Devir, Birleşme ve Tasfiyesi

­Türkiye Bankalar Birliği

­Özel Finans Kurumları

­İdari ve Adli Suç, Cezalar, Kovuşturma Usulü ve Para Cezalarının Tahsili.

      Bankacılık  Kanunu’na İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler


>