Hukuk Eğitimleri

Takip Hukuku

Anasayfa » Hukuk Eğitimleri » Takip Hukuku

 

Eğitimin Amacı:        

Bankacılık işlemlerinden doğan alacakların takip yollarının, hukuk servisi dışındaki banka çalışanlarını ilgilendiren bölümlerinin aktarılarak, takip aşamasında kurumun nasıl daha avantajlı bir duruma sahip olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri:

Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda;

Takip sisteminin mantığını kavrayacaklar,

Takibe neden olan durumları görecekler,

Farklı takip yollarının ayrımını yapabilecekler,

Takip aşamasında problem yaşamamak için yapılması gerekenleri göreceklerdir.

Eğitim İçeriği:

Genel Olarak Kanuni Takip Sistemi

Haciz

İflas Yolları

İlamlı / İlamsız İcra Ayırımı

Para Alacaklarına İlişkin İcra Prosedürü

Kredi Sözleşmesine Dayanan Takip

Kambiyo Senedine Dayanan Takip

İcra Tebliğleri ve Uygulama Sorunları

Banka Alacaklarına İlişkin Yasal Hükümler

Haciz İşlemleri

Haciz Konusu Olan Aktif Değerler

Haciz İhbarnamesi ve İhbarname Alan Şubelerin Karşılaştıkları Özel Durumlar

Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (Özellikle İpotekli Taşınmazların Satış Prosedürü ve Uygulamada Yaşanan Güçlükler)

Genel Olarak İflas Prosedürü

Genel Olarak Konkordato

Hedef Grup: Genel olarak hukuk konusunda bilgili ve işi gereği kanuni takip işlemleri ile ilgili  olan Şube ve Genel Müdürlük çalışanları.


>