Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri

Depo ve Stok Yönetimi

Anasayfa » Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri » Depo ve Stok Yönetimi

AMAÇ:

Depolama ve lojistik ilişkisi, depo yeri seçimi kararları, süreçler, depo yönetim sistemleri, depolamada stok yönetimi, ambalajlama, paketleme, yükleme boşaltma operasyonları konusunda bilgiler kazandırmak. Ayrıca ürün, yarıürün, hammaddelerin ve malzemelerin (stokların)  etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Bu eğitimde müşteri(üretim ve satış) hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın, temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

•    Depo Tanımı

o      Stoklama ve Depolama, Depolamada Amaç, Depo Türleri, Antrepo

•        Depolama ve Lojistik İlişkisi

o      Lojistikte Depolamanın Yeri

o      Depoların Değişen Rolleri, Katma Değerli İşlemler

o      Depo, Depolama ve Dağıtım Merkezi Kavramları

o      Parsiyel Yükler ve Konsolidasyon

o      Tedarik Zinciri İçinde Depolamanın Yeri

•        Depo/Tesis Yeri Seçimi ve Kararları

o      Tesis Seçiminde Faktörler

o      Tesis/Yer Seçiminde Kullanılan Metotlar

o      Depo Yerinin Seçimi, Kullanılan Yöntemler

•        Depolamada Süreçler

o      Depo Operasyonları

o      Çapraz Sevkiyat (Cross‐Docking)

o      Depo Tasarımı Metodolojisi, Depo Yerleşimi, Hacimsel Kullanım,UygunElleçleme ve Depolama

o      Ekipmanlarının Seçimi

o      Depo Operasyonlarının Ötesi

o      Depolamada Riskler

o      Depo Performans Değerlendirme Sistemi

•        Depo Yönetim Sistemleri (DYS)

o      DYS ile İzleme, Kontrol ve Koordinasyon

o      Depolamada Adresleme ve Yerleştirme Teknikleri, FIFO‐FEFO Kuralı

o      Otomatik Tanımlama Sistemleri

•        Depolamada Stok Yönetimi

o      Lojistik Sisteminde Stoklar

o      Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu

o      Malzeme Kodlama Sistemleri,

o      Stok Maliyetleri, Sipariş/Hazırlık Maliyeti

o      Stok ve Sermaye İlişkisi, Stok Devir Hızının Önemi

o      Etkin Stok Yönetimi için Etkin Depo Yönetimi İlkeleri

o      Malzemelerin Sınıflandırılması, ABC Analizi

o      Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)

•     Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi’nin Amaçları, Malzeme Tipleri, Malzeme Kodlama Sistemi

•     Stok ve Envanter Kavramları,

•     Lojistik Yönetimi ve Stoklar

•     Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu

•     Stok Kalemleri İçin ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması

•     Stok Maliyetlerinin(Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama, Sipariş, Hazırlık) Hesaplanması

•     Stok ve Sermaye İlişkisi, İşletme Sermayesinin Yapısı ve Etkin Kullanımı

•     Alım ve Satış Vadelerinin Stok Maliyetlerine Etkileri

•     Bağımsız Talep Yapısı için Temel Stok Kontrol Modeli,

•     Maksimum, Minimum Stok ve Sipariş Verme Düzeyleri, Bu Düzeylerin Talebe Duyarlı Hale Getirilmesi

•     Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarları Hesapları

•     Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu Etkileyen Faktörler, Güvenlik Stoğu Hesabı

•     Talep Miktarı  ve Tedarik Süresindeki Sapmaları Azaltma Yöntemleri

•     Basit Stok Kontrol Modeli

•     Bekleyen Sipariş(Backordering) Stok Kontrol Modeli

•     Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli

•     Talebe Bağımlı  Stok Sistemleri(MRP)

•     Ana Üretim Programı  Oluşturma

•     Ürün Ağaçları

•     Malzeme İhtiyaç  Planlama(MRP) Sistemi, Net İhtiyaçları Belirleme ve Çizelgeleme

•     Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi(Lot Sizing)

•     Etkin Stok Yönetimi için Depo Yönetiminin Temelleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:  Anlatım, örnek olaylar, tartışma ve uygulamalar.


>