Kurumsal

Hakkımızda

Hakkımızda

Günümüzde hemen her alanda yaşanan global rekabet, işletmeleri her zamankinden daha fazla değişim ve gelişim içinde olmaya zorlamaktadır. Bu süreçte kurumların en önemli gücü insan kaynağına yaptıkları yatırımdan doğmaktadır.

Dilimize Fransızcadan geçmiş ve "bütüne ait" anlamına gelen integral sözcüğünden esinlenerek tasarlanan İntegral Akademi'nin organizasyon yapısı Bankacılık ve Finans sektörü ile Reel Sektör firmalarının Muhasebe-Finansman alanında eğitim ve danışmanlık ihtiyacına hem akademik hem de pratik uygulamalarla uzmanlaşmış, bütünleşik çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla İntegral Akademi ulusal gerçekleri kavrayan aynı zamanda uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden geniş bir eğitim ve eğitmen portföyüne sahiptir.

>