Danışmanlıklarımız

Bütçe Danışmanlığı - Sistem Kurulumu, Yönetim ve Kontrol

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » Bütçe Danışmanlığı - Sistem Kurulumu, Yönetim ve Kontrol

 

Örgütleme, yürütme ve kontrol gibi yönetimin temel fonksiyonları arasında yer almasına rağmen, planlama diğer yönetim faaliyetlerini başlatması açısından farklı bir öneme sahiptir.

Planlama yapmanın en önemli amaçlarından biri işletmedeki kaynak dağılımını iyileştirmek ve kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır.

İşletmenin uzun dönemli amaçlarına ve stratejik planlarına paralel olarak hazırlanacak bütçeler gerekli finansman kaynakların nasıl sağlanacağını ve nerede, ne zaman ve kimin sorumluluğunda kullanılacağını gösterir.

Bütçeler, belirlenen amaçlar doğrultusunda belirli faaliyetlerin uygulama ve sonuçlarının sayısal ve parasal olarak ifade edildiği planlardır.

Bütçeleme ise; faaliyetlerin ve ulaşılması amaçlanan hedeflerin sayısallaştırılması suretiyle, gelecekteki işletme faaliyetlerine sistemli bir temel oluşturacak belgeleme süreci olarak ifade edilebilir

Bütçeleri başarıya ulaştıran en önemli koşullardan biri katılımdır. Bütçeleri sorumluluğunun sadece bütçe örgütü yöneticileri ya da üst düzeydeki işletme yöneticilerine ait olmamalıdır. Bütçeleme sürecine tüm yönetim kademelerinin katılması, hedeflenen amaçların ve planların gerçekleştirilmesi için aranan şart olmaktadır.

Bununla birlikte bütçe geleneği henüz yerleşmemiş işletmelerde bütçelerin teknik desteğinin sağlanması ve bütçe siteminin kurulması genellikle uzman desteği ile gerçekleşmektedir. Integral Akademi işletmelere Bütçe Siteminin Kurulumu ve Yönetimi konusunda aşağıdaki alanlarda danışmanlık yapmaktadır.

 • Bütçe Organizasyonun Kurulması
 • Bütçe Dönemi Amaç ve Hedeflerin Saptanması
 • Bütçe Varsayımlarının Yapılması
 • Bütçe Rehberinin Hazırlanması
 • Stratejik Planların Revizyonu
 • Bütçe Komitesinin Oluşturulması
 • İşletmeye Uygun Tahmin Tekniğinin Seçimi
 • Satış Tahminlerinin Oluşturulması
 • Satış Bütçesinin Düzenlenmesi ve Koordinasyonu
 • Üretim, Stok, Satın Alma, Alacak, Borç Bütçelerinin Düzenlenmesi
 • Pazarlama, Satış, Dağıtım Maliyet Bütçeleri
 • Genel Yönetim Gider Bütçeleri
 • Nakit Akış Projeksiyonları
 • Proforma Gelir Tablosu ve Bilançonun Hazırlanması
 • Bütçelerin Kontrolü ve Sapma Analizi Sisteminin Kurulumu

>