Danışmanlıklarımız

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje; bir sorunu çözmek için, belirli hedefleri gerçekleştirmeye çalışan, somut göstergeleri belirlenmiş sistematik ve hiyerarşik faaliyetler dizisidir. Enerji ve kaynak tasarrufu için faaliyetlerin proje mantığı ile gerçekleştirilmesi ve bunun bir kültür olarak benimsenmesi önem arz etmektedir. Proje döngüsü fikir, analiz, planlama, kaynak bulma, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını içermektedir.

Kaynak bulma projelerin uygulanması için büyük bir engel teşkil etmektedir. Firmamızın faaliyet alanlarından biri KOBİ, STK  ve Yerel Yönetimlerin fon kaynaklarına ulaşmasını sağlamaktır. Bununla beraber fikir aşamasından izleme ve değerlendirmeye kadar olan tüm süreçte proje sahiplerine destek verilmektedir.

Firmamız proje farkındalığını geliştirmek ve de firma ve kurumların kapasitesini geliştirmek için ihtiyaç duyacağı tamamlayıcı hizmetleri de sunmaktadır.

  • KOSGEB Destekleri, TUİTAK Destekleri, Kalkınma Ajansı, IPARD  Kırsal Kalkınma Destekleri, Yatırım Teşvik Belgesi, AB Kaynaklı Hibeler için süreç danışmanlığı
  • Kurumunuz adına hibe destekleri için teklif çağrılarının takibi
  • Kurumunuzun süreçlerine uygun finansmanın tespit edilmesi
  • Proje kültürü tahsis edilmesi ve inovatif proje fikri geliştirilmesi
  • Proje fikrinin hibe destek fırsatlarından yararlanabilmesi
  • Proje fikirlerinin formata uygun olarak projelendirilmesi
  • Kurumun süreçlerine uygun tüm desteklerden yararlandırılması

 


>