Danışmanlıklarımız

ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı

ERP Proje Yönetimi Danışmanlığı

ERP Proje Yönetimi danışmanlığımız kapsamında faaliyetlerimiz 3 ayrı modül şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

1-ERP  GEREKSİNİM  ANALİZİ  VE  SEÇİM-SÖZLEŞME  SÜRECİ

İşletmenin ERP sistemine olan ihtiyacının ve ERP adaptasyon yeteneklerinin gerçekçi bir şekilde saptanıp, ERP yazılımı seçim-sözleşme sürecinin kurumsal bir disiplinle yürütülebilmesi için verilen, süreç sahiplerine yönelik bir danışmanlık modülüdür.

- Sektörel performans ve verimlilik göstergelerinin saptanması

- Kurumsal iş akışı ve bilgi süreçlerinin temel analizi

- Kullanıcı yetenek ve memnuniyet  analizi

- Sektörel ve işletme yapısına uygun ERP tedarikçilerinin saptanması

- ERP tedarikçisi "davet - sunum- analiz - teklif alma" sürecinin yönetilmesi

- ERP tedarikçisi "sözleşme" sürecinin yönetilmesi

2-ERP  HAZIRLIK  FAALİYETLERİ  VE  UYARLAMA  SÜRECİ

İşletmenin seçmiş olduğu ERP yazılımını, kendi süreçlerine en hızlı ve en doğru şekilde entegre edebilmesi için verilen, proje ekiplerine ve departman yöneticilerine yönelik danışmanlık faaliyetlerini içerir.

- Proje ekiplerinin seçilmesi, iş tanımları, performans göstergeleri vd.

- Proje planının oluşturulması, revizyon, onay kriterleri vd.

- Proje temel aşamalarının yönetimi (as-is, to-be, implementation, live)

- Proje risklerinin yönetimi (kriz senaryoları, alternatifler, önlemler vd. )

- Proje zaman yönetimi (aktivitelerin ve canlıya geçiş zamanının planlanması)

- Proje değişim yönetimi (kullanıcı motivasyonu, beklentiler, adaptasyon vd.)

- Proje modifikasyon yönetimi (kullanıcı talepleri, sistem olanakları vd.)

- Proje entegrasyon yönetimi (diğer projerle ve modüller arası entegrasyonun sağlanması)

- Proje modül yönetimi (departman bazlı iş süreçleri, uyarlamalar, hedefler vd.)

- Proje dokümantasyon yönetimi (doküman/rapor envanteri ve standartları, içerik yönetimi vd.)

- Proje iletişim yönetimi (Kullanıcı, yönetici, tedarikçi, sponsor vd. tüm taraflar arası iletişim)

- Proje tedarikçi yönetimi (proje tedarikçisi ile sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetlerin kontrol ve yönetimi)

- Proje eğitim yönetimi (proje ekiplerine, anahtar ve son kullanıcılara yönelik tüm eğitimlerin tasarımı, uygulanması ve denetlenmesi)

- Canlı kullanım test yönetimi (modül ve entegrasyon testleri)

3-ERP  UYGULAMA  SONRASI  DENETİM  SÜRECİ

İşletmenin canlı kullanıma geçirmiş olduğu ERP yazılımını, hedeflerine uygun ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını tesbit edebilmesi için verilen, kullanıcılara, proje ekiplerine ve departman yöneticilerine yönelik danışmanlık modülüdür.

Kavramsal yaklaşım

                - ERP kavram ve unsurları

                - ERP öncesi ve ERP sonrası durum kıyaslaması

                - ERP sistemleri ve kurumsal hedefler ilişkisi (stratejik ve operasyonel)

                - ERP sistemleri ve performans yönetimi

                - ERP uygulama modülleri

                - ERP projelerinde başarı kriterleri

Operasyonel yaklaşım

                - Sektörel performans ve verimlilik göstergelerinin saptanması

                - Kurumsal iş akışları ve bilgi süreçlerinin temel analizi

                - Kullanıcı yetenek ve memnuniyet analizi

                - ERP sözleşmelerinin kontrolü (bakım ve güncelleme kapsamında)

                - Modifikasyonlar, entegrasyonlar ve dokümanların analizi

                - Canlı kullanım modül testleri


>