Danışmanlıklarımız

İç Denetim Sisteminin Kurulumu

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » İç Denetim Sisteminin Kurulumu

İç Denetim Sisteminin Kurulumu

Kurumların operasyonel faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak için geliştirilmiş bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyeti olarak İÇ DENETİM; risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim etkinliğini geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
İşletmelerde mevcut olan veya yeni kurulacak bir iç denetim fonsiyonundan beklenen katma değerin elde edilmesi bazı koşullar altında mümkündür.

 

 
 
İNTEGRAL AKADEMİ İÇ DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
 • İç denetim yapısı beklentilerinin saptanması
 • Hedef, amaç, politika ve stratejilerin formal yapısının incelenmesi
 • İç kontrol ortamının değerlendirilmesi
 • Mevcut iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin incelenmesi 
 • Faaliyetler, iş süreçleri, maruz kalınan riskler ve bu risklere ilişkin oluşturulan iç kontrollerin analizi
 • Şirketin içinde bulunduğu sektörün analizinin yapılması
 • Sistematik risk değerleme faaliyetlerinin analizi
 • Sektörün kurumsal yönetim ve risk haritasının çıkartılması
 • Mevcut kurumsallık derecesinin saptanması
 • Süreçlerin takibi, değerlendirilmesi ve revizyonu.
 • İç denetim departmanının yıllık ve uzun dönemli stratejik planlamasının yapılması ve sourcing ihtiyaçların belirlenerek, denetim planının işleyişe sokulması.
 

İNTEGRAL AKADEMİ İÇ DENETİM DANIŞMANLIK METODOLOJİSİ

 

1. Denetim Faaliyetlerinin Organizasyonu

 

•         İç denetim faaliyetinin amacının saptanması

•         İç denetim faaliyetinin kapsamının belirlenmesi

•         İç denetim alanlarının tespiti

•         İç denetim uygulamalarının ayrımı

–        Uygunluk denetimleri

–        Performans denetimleri

–        Mali denetim,

–        Bilgi teknolojisi denetimi

–        Sistem denetimleri

 

2.  İç Denetim Yapılandırma Projesi

 

 1. Temel Eğitim

•         İç denetim metodolojisi

•         Bilgi sistemleri denetimi

•         Suistimal eğitimi

•         Risk yönetimi eğitimi

•         Kurumsal Yönetim eğitimi

•         Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans

•         Sertifikasyon eğitimleri

 

b. Pilot İç Denetim

•         Denetim öncesi planlama

•         Açılış toplantısı

•         Kontrollerin değerlendirilmesi

–        Risk-kontrol matrisi

•         Kontrollerin testi

•         Detay test

•         Bulguların tanımlanması

•         İyileştirme önerileri ve mutabık kalınmayan hususlar

•         Kapanış toplantısı

•         Raporlama

 

3. Denetim Yönetim Sistemi Kurulumu

 

Denetim yönetim sistemi denetim faaliyetinin başlangıcından sonuçlanmasına kadar olan süreçlerin takip ve yönetiminde etkinlik sağlanmasını amaçlar.

Denetim Yönetim Sistemi sayesinde:

–        Her bir denetçinin üzerinde bulunan incelemeler,

–        Bu incelemelerin safahat ve gelişimi,

–        Bitirilme tarihleri,

–        Denetçi işlemlerinin eş zamanlı takibi mümkün olmaktadır.

 

İntegral Akademi kurumlarda Denetim Yönetim Sisteminin

•        Kayıt altına alma

•        Güncelleme

•        Takip etme

•        Sorgulama

•         Raporlama

      faaliyetlerine destek olmaktadır.

 

       

 


>