İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Uygulamalı İç Denetim ve İç Kontrol Eğitimi

Anasayfa » İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri » Uygulamalı İç Denetim ve İç Kontrol Eğitimi

 

UYGULAMALI İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL

 

 Eğitmen

Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI

 Eğitimin Amacı

Eğitimin temel amacı katılımcılara iç kontrol, iç denetim, hile denetimi departmanlar düzeyinde denetim faaliyetlerinin tüm aşamalarını örnek vakalar üzerinden aktararak bu konularda yetkinlik kazandırmaktır.

 Eğitim İçeriği

 • İç denetim, iç denetçi rolleri ve organizasyondaki yeri

    Yeni nesil iç denetim mesleği

    Organizasyonda iç denetim birimi ve iç denetçi

    İç Kontrol

  İç kontrol ve bağımsız denetim ilişkisi

  İç kontrol ve iç denetim ilişkisi

  İşletmelerde iç kontrolün kapsamı ve iç kontrol örnekleri

  İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları

  En yaygın iç kontrol modeli: COSO

  COSO İç Kontrol Çerçevesi bileşenleri

    Genel olarak iç denetim süreci

  İç denetimin planlanması

  İç denetimin yürütülmesi

  Denetim testlerinin yürütülmesi ve kanıt toplama

  İç denetimde istatistik kullanımı

    Uluslararası İç denetim Standartları

    Etik Kurallar

    Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları

    Hile Denetimi

  Hile denetimi ve iç denetim

  Hile-Yolsuzluk ön belirtileri

  Hileler karşısında iç denetim sorumlulukları

    Operasyonel denetim

  Operasyonel Riskler

  Operasyonel riskler iç denetim sorumlulukları

   Risk odaklı iç denetim

  Risk matrisi ve haritası hazırlanması

  Risk matrisinin denetim planlama aşamasında kullanılması

  Artık riskler ve sorumlulukları

  İç denetimde örneklemeye başvurulması

   Departman düzeyinde iç denetim uygulamaları

  Muhasebe departmanı iç denetim uygulamaları

  Satın alma departmanı iç denetim uygulamaları

  İnsan kaynakları departmanı iç denetim uygulamaları

   İç denetimde etkin raporlama

  İç denetim rapor özellikleri

  Yönetici özeti

   Raporlama sonrası takip ve izleme

 Kimler Katılmalı

İç denetim mesleğine yeni başlamış veya başlamayı düşünenler, denetçi olmayan fakat işletmedeki pozisyonu gereği iç denetim birimi ile ilişkisi olan orta kademe yöneticiler.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

32 saat / 4 saatlik, 8 oturum

 Fiyat

 

 

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50


>