Finans, Muhasebe ve Vergi Eğitimleri

Proje Değerlendirme ve Fizibilite Hazırlama Eğitimi

Anasayfa » Finans, Muhasebe ve Vergi Eğitimleri » Proje Değerlendirme ve Fizibilite Hazırlama Eğitimi

PROJE DEĞERLENDİRME VE FİZİBİLİTE HAZIRLAMA

 

 Eğitmen

Dr. Murat BUKET

 Eğitimin Amacı

Eğitim, konu ile ilgili çalışanlara; normal ekonomik mal ve hizmetler ile kamu hizmetlerinin fizibilitEğitim, konu ile ilgili çalışanlara; normal ekonomik mal ve hizmetler ile kamu hizmetlerinin fizibilitelerinin hazırlanması, proje değerlendirme kriterlerinin (karlılık ve geri ödeme) uygulanması, büyük projelerde proje finansmanı ile ilgili hususlar ile yatırım projelerinin hazırlanma ve değerlendirilmesi için gerekli olan finansal planlama / mali analiz konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 Eğitim İçeriği

Yatırım Kredisi için Proje Hazırlama ve  Değerlendirme Aşamaları

Şirketin mevcut durumda (yatırım projesi öncesi) kısa mali analizi

Pazar analizi ve ürün arz/talebi ile ilgili ekonomik değerlendirme

Kuruluş yeri seçimi değerlemesi

Kapasitenin belirlenme değerlemesi

Yatırım kredisi ile ilgili projenin teknik değerlemesi

Sabit yatırım tutarının ve unsurlarının değerlemesi

İşletme sermayesi ihtiyacı değerlemesi

Yatırımın finansman ihtiyacı, planı ve önerilebilecek yatırım kredisinin koşullarının belirlenmesi

Yatırımın İşletme dönemi gelir ve giderlerinin tahmini ve değerlemesi

Proforma gelir, proforma bilanço ve proforma fon akım tablolarının oluşturulması

Oluşturulan proforma tablolara göre finansman kaynakları, kredi tutarı, vade, maliyet ve diğer faktörlerin belirlenmesi

Yatırımın karlılığının ve kredi geri ödeme gücünün NPV, IRR, karlılık endeksi, payback period yöntemlerine göre belirlenmesi

Risk ve duyarlılık analizleri

Kamu Projelerinin Hazırlama ve Değerlendirme Süreci,  Fayda-Maliyet Analizi, Ticari, Sosyal ve Ekonomik Karlılığın Ölçülmesi

Kamu mal ve hizmetlerinin, projelerin özellikleri

Fayda/maliyet analizlerinde uygulanan teknikler

Dünya Bankası / Little & Mirlees yaklaşımı

Avrupa Yatırım Bankası / UNIDO yaklaşımı   

Yatırım kredilerinde proje izleme, teminatlandırma

Projenin finansman ihtiyacı ve terminine göre kredi kullandırma prensipleri 

Proje izleme raporları

Yatırım kredisi kullandırmada teminatlandırma ve teminat yönetimi

Proje finansmanı kavramı ve proje finansmanında taraflar, işlevleri ve rolleri

Proje finansmanı aşamaları

Proje finansmanında risklerden korunma ve sigorta yöntemleri

Proje finansmanında hukuki yapılandırma ve sözleşmeler

Proje finansmanı araçları ve kreditörleri

 Kimler Katılmalı

Konuya ilgi duyan tüm katılımcılar.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

12 saat / 3 saatlik, 4 oturum

 Fiyat

1.650 TL

Kayıt İçin ve Kurum İçi Eğitim Talepleriniz İçin Bize Ulaşın

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50


>