Bilgi Yönetimi, Teknoloji ve AR-GE

Büyük Veri ve Veri Analizi Eğitimi

Anasayfa » Bilgi Yönetimi, Teknoloji ve AR-GE » Büyük Veri ve Veri Analizi Eğitimi

Büyük Veri ve Veri Analizi Eğitimi- Online Canlı

 

 Eğitmen

Dr. Ayşe Cilacı Tombuş

 Eğitimin Amacı

Büyük veri, geleneksel veri işleme uygulama yazılımı tarafından ele alınamayacak kadar büyük veya karmaşık olan veri kümelerini analiz etme, sistematik olarak çıkarma veya başka şekilde ele alma yollarını ele alan bir alandır. Büyük veri analitiğinin temel kullanım amaçları veri yakalama, veri depolama, veri analizi, arama, paylaşma, aktarma, görselleştirme, sorgulama, güncelleme, bilgi gizliliğini sağlamaktır. Kamu kurumları, kar amacı güden işletmeler, sivil toplum kuruluşları da dahil tüm sektör ve organizasyonlar için büyük verinin analizi kritik önem taşımaktadır. 

Bu eğitim katılımcıların büyük veri kavramı tanıması ve verilerin amaçlar doğrultusunda nasıl işleneceğini, analiz edileceğini ve görselleştirileceğini kavramalarının amaçlamaktadır.  Bu programın amacı, modern veri bilimine kapsamlı bir genel bakış sağlayarak veri elde etme, keşfetme, modelleme, işleme ve yorumlama hakkında katılımcılara genel bir bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 

 Eğitim İçeriği

 • Büyük Veri kavramına Giriş
 • Büyük Veri nedir? Neden şimdi
 • Büyük Veri türleri ve kaynakları, bileşenleri ve anahtar kavramlar
 • Büyük Verinin iş değeri ve ihtiyaç noktaları
 • Başarılı Büyük Veri Projeleri İçin Yol Haritası
 • Veri Analitiğine temel yaklaşımlar
 • Zorluklar ve problemlerle baş etme yöntemleri
 • En iyi uygulamalar ve bilinen yanlışlar
 • İş dönüşümü ve dijitalleşme
 • Büyük Veri Ekosistemi ve Sürdürülebilirliği
 • Büyük Veri altyapısı ve açık kaynak teknolojileri
 • İnsan kapitali ve etkin takım kurma
 • Veri yönetişimi
 • Veri mahremiyeti ve veri etiği
 • Vaka çalışmaları ve örnekler

 Kimler Katılmalı

Programa veri analitiği alanına ilgi ve ihtiyaç duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen tüm çalışanlar veya bu alanda kariyer düşüncesinde olan kişiler katılabilir.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektör iç denetimine yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

12 saat / 3 saatlik, 4 oturum

 Fiyat

1.650 TL

Kayıt İçin ve Kurum İçi Eğitim Talepleriniz İçin Bize Ulaşın

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50


>