Danışmanlıklarımız

Yönetim Raporlama Danışmanlığı

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » Yönetim Raporlama Danışmanlığı

 

YÖNETİM RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI HİZMETİMİZ

Yönetim raporlama, yöneticilerin hedefleri, kararları ve stratejileri konusunda bilgi üreten ve sağlıklı büyümede kilit rol oynayan bir süreçtir. Yönetim raporları çok çeşitli kaynaklardan toplanan verileri yönetim kararlarında kullanılmak üzere birleştirmeyi ve anlamlı bir biçimde sunmayı hedefler. Yönetim raporlaması işletmenin faaliyetlerini, performansını ve hedeflerine ulaşma derecesini değerlendirmek amacıyla düzenli olarak hazırlanan raporların toplanması, analiz edilmesi ve sunulması sürecidir.

Yönetim raporlaması neden önemlidir?

Bir yönetim raporu, şirketinizin durumuna ve gelişimine genel bakışı anlamanız için size uygun değerlendirmeleri içerir ve kuruluşunuzun mevcut durumunu anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgiler, uygulanan stratejilerin şirketin hedeflerine ulaşmada yeterli olup olmadığını analiz etmek için kullanılabilir.

Yönetim raporları, çalışanlar, yatırımcılar, müşteriler ve müşteriler arasındaki iç iletişimi geliştirir ve farklı departmanlardaki çeşitli eylemlerin görünürlüğünü artırır.

Yönetim raporları, gelişmiş iç iletişimin doğrudan bir sonucu olarak departmanlar arası işbirliğini de artırır.

Etkili yönetim raporlaması, üretkenliği ve karar vermeyi geliştirerek sürekli iş büyümesini destekler. Yönetim raporlamasının en önemli avantajı, zaman içinde istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve uzun vadeli başarıyı garanti eder.

İntegral Akademi olarak Yönetim Raporlama Danışmanlığı metodolojimiz aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 Yapılandırılmış bir durum tespit çalışması,

  Rapor türü ihtiyaçlarının belirlenmesi

  Raporlama periyodunun tespiti

 Veri ihtiyaçlarının ve veri kaynaklarının tespiti

 Veri kaynaklarına erişim kanallarının oluşturulması

  Verilerin temini, temizlenmesi, yönetim ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

 Tablo ve grafik araçlarla mevcut yazılımlar veya excel yardımıyla sonuçların görselleştirilmesi

 Analiz ve yorumların eklenmesi ile rapora son halinin verilmesi

 Yönetime sunumu

 

İntegral Akademi Yönetim Raporlama danışmanlığı hizmeti çerçevesinde yukarıdaki aşamalar sonucu tasarladığı Yönetim Raporlama Sisteminin devamlılığını kurumun talebine göre çalışanların eğitimi ile ya da düzenli danışmanlık süreci ile sağlar. Yönetim raporlamanın içeriği yönetimin ihtiyaçları ve İntegral Akademi’nin uzmanlarının önereceği rapor türlerinden oluşacaktır. Bunlara örnek olarak şu rapor türleri verilebilir:

 Kurumsal düzeyde yatırımların kârlılığı raporları

 Nakit akışı yönetimi analiz ve raporlama

 Pazar payı ve büyüme analizleri

 Risk yönetimi raporlamaları

 Rasyo analizleri ve sektör karşılaştırmaları

 Kalite Maliyet Analizleri,

 Bölüm, departman, iş süreci veya proje gibi birimler bazında  maliyet ve giderlerin bütçe-fiili veya KPI-gerçekleşen, geçmiş dönemler-cari dönem gibi karşılaştırmaların değerlendirilmesi

 Mamul Maliyet/Kârlılık Raporlama,

 Müşteri Kârlılık Analizleri

 Stok Maliyetlerinin Analizi

 Üretim Süreçlerinin Analizi

  • …..

 

YÖNETİM RAPORLAMA HİZMETİ TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50

 


>