Finans, Muhasebe ve Vergi Eğitimleri

Finansal Tablolar Analizi ve Raporlama Teknikleri

Anasayfa » Finans, Muhasebe ve Vergi Eğitimleri » Finansal Tablolar Analizi ve Raporlama Teknikleri

 

Finansal Tablolar Analizi ve Raporlama Teknikleri

 Eğitmen

Prof. Dr. Melek AKGÜN

 Eğitimin Amacı

Finansal analiz, bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini saptayabilmek ve o firma ile ilgili geleceğe dönük tahminde bulunabilmek için, finansal tablolarda ve finansal raporlara yer alan kalemler arasındaki ilişkileri ve bunların zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesinden oluşmaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara finansal tabloların analizinde kullanılan tüm önemli teknikleri uygulamalar yardımı ile aktarmaktır.

 Eğitim İçeriği

Finansal Tablolar

 • Temel Finansal Tablolar
 • Ek Finansal Tablolar

Finansal Tabloların Amaçları

Finansal Tablolara İlişkin Temel İlkeler

Finansal Analiz Türleri

 • Finansal Verilerin Çeşitliliği Yönünden Analiz Türleri
 • Finansal Tabloların Kapsamı Yönünden Analiz Türleri
 • Yapılma Amacı Yönünden Analiz Türleri

Temel Finansal Tabloların Düzenlenme İlkeleri

 • Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin İlkeler
 • Varlıklara İlişkin İlkeler
 • Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler
 • Özkaynaklara İlişkin İlkeler
 • Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin İlkeler

Finansal Durum Tablosu- Bilanço

Dönen Varlıklar

 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Diğer Alacaklar
 • Stoklar
 • Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Duran Varlıklar

 • Ticari Alacaklar
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
 • Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

 • Mali Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Diğer Borçlar
 • Alınan Avanslar
 • Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
 • Borç Ve Gider Karşılıkları
 • Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
 • Diğe Yabancı Kaynaklar

Özkaynaklar

 • Ödenmiş Sermaye
 • Sermaye Yedekleri
 • Kar Yedekleri
 • Geçmiş Yıllar Karları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Donem Net Karı (Zararı)

Finansal Performans Tablosu - Gelir Tablosu

 • Brüt Satış Karı Bölümü
 • Faaliyet Karı
 • Olağan Kar Bölümü
 • Dönem Karı/Zararı Bölümü
 • Dönem Net Karı/Zararı Bölümü

Finansal Tabloların Analiz Teknikleri

Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği: Yatay Analiz

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizinin Özellikleri
 • Karşılaştırmalı Analiz Tekniği İle Analiz Uygulamaları

Dikey Yüzdeler Analiz Tekniği

 • Dikey Yüzdeler Analiz Tekniğinin Aktiflere Uygulanması
 • Dikey Yüzdeler Analiz Tekniğinin Pasiflere Uygulanması
 • Dikey Yüzdeler Analiz Tekniğinin Gelir Tablosuna Uygulanması
 • Dikey Yüzdeler Analiz Tekniğinin Özellikleri
 • Dikey Yüzde Analiz Tekniği İle Gelir Tablosu ve Bilanço Analizi Uygulamaları

Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analiz Tekniği

 • Trend Analizinin Uygulanması
 • Eğilim Yüzdeleri Analiz Tekniği İle Finansal Tabloların Hazırlanması
 • Trend Analizinin Özellikleri
 • Eğilim Yüzdeleri Analizinin Yorumlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 • Trend Analizine İlişkin Uygulamalar

Oran Analizi

 • Likidite Oranları
 • Faaliyet Oranları
 • Finansal (Mali) Yapı Oranları
 • Kârlılık Oranları
 • Büyüme Oranları

Ek Finansal Tablolar

 • Fon Akım Tablosu
 • Net İşletme (Çalışma) Sermayesinde Değişimi Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kâr Dağıtım Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu

DUPONT Mali Kontrol Sistemi 

Başabaş Noktası ve Kaldıraç Analizleri

Finansal Tablo Analiz Sonuçlarını Raporlama

Sektörel Finansal Tablolar Üzerinde Uygulamalar

 •  Kimler Katılmalı

Tüm orta ve üst kademe yöneticiler ve çalışanlar

 

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

16 saat / 4 saatlik, 4 oturum (2 tam gün)

 Fiyat

1.650 TL

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50


>