Danışmanlıklarımız

Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

Anasayfa » Danışmanlıklarımız » Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

 

Küresel rekabetin hızlanması, ürün yaşam sürelerinin kısalması, teknolojik ilerlemeler ve örgütler arası tedarik zincirleri gibi birçok faktör firmaların yaşamı için maliyet yönetiminin kritik önem kazanmasına neden olmuştur. Maliyet yönetimi, bir işletmenin maliyetlerini azaltmak ve rakiplerine göre üstün kılacak birden fazla maliyet yönetim aracının bir arada kullanımı olarak tanımlanabilir Maliyet yönetimini hem finansal hem de rekabet avantajı sağlamak üzere birden fazla ve birbiri ile uyumlu maliyet yönetim süreçlerini bir bütün olarak kullanılması gerekir.

İntegral Akademi uzmanları öncelikle işletmelerde doğru maliyet bilgisinin üretimi amacıyla maliyet muhasebesi sistemi tasarımlayarak, maliyet düşürme alanlarının tespiti eder ve maliyetlerin yönetimine katkıda bulunur.

 
 
 
MALİYET YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
 • İşletmenin mamul veya hizmet üretim sürecinin analizi
 • Organizasyon yapısının ve masraf merkezlerinin değerlendirilmesi
 • Giderlerin sabit-değişken olarak ayrımı
 • Giderlerin çeşit esasına göre sınıflandırılması
 • Üretim, pazarlama, satış, dağıtım genel yönetim, finansman, ar-ge giderlerinin ayrıştırılması
 • Mamul türlerinin ve mamul gruplarının belirlenmesi
 • Ürün reçeteleri, işçilik puantaj ve makine çalışma saatleri tablolarının oluşturulması
 • Genel imalat giderleri dağıtım tablosunun faaliyet bazında oluşturulması
 • Mamul maliyetleri, dağıtım kanalı maliyetleri, müşteri maliyetleri vb. hesaplanması
 • Maliyet raporlarının düzenlenerek analizi
 • Maliyet düşürme odaklarının tespit edilmesi
 • Maliyet düşürme eylem planının oluşturulması
 • Sonuçların izlenmesi

 


>