İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri

İşletmelerde İç Kontrol Uygulamaları

Anasayfa » İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri » İşletmelerde İç Kontrol Uygulamaları

 

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL UYGULAMALARI

 

Eğitimin Amacı

İç kontrol işlevini ve iç denetimin iç kontrolle ilişkisini açıklamak ve bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını örnek vaka üzerinde değerlendirerek genel bir denetim yaklaşımı kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği

İç Kontrol: Temel Kavramlar, Tanımlar ve Gelişmeler

Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol

Kurumsal Risk Yönetimine Katkısı Bakımından İç Kontrol

İç Kontrol ve Bağımsız Denetim İlişkisi

İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi

İç Kontrol Mesleki Uygulama Standartları – COSO ve Coco Modelleri

COSO İç Kontrol Çerçevesi Bileşenleri

İç Kontrol Türleri

İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi İlişkisi

Bilgi Teknolojileri ve İç Kontrol

İç Kontrol ve Kontrol Öz Değerleme Faaliyetleri

Kontrol Öz Değerlemede Kullanılan Yöntemler ve Yaklaşımlar

İç Kontrol ve Sonuçların Raporlanması

İşletmelerde İç Kontrolün Kapsamı ve İç Kontrol Örnekleri

İç Kontrol Eksikliğinin Olası Sonuçları

Kimler Katılmalı

İç denetim mesleğine yeni başlamış veya başlamayı düşünenler, denetçi olmayan fakat işletmedeki pozisyonu gereği iç denetim birimi ile ilişkisi olan orta kademe yöneticileri.

Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektör iç denetimine yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

16 saat / 2 tam gün

 

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

info@integralakademi.com

0 (216) 675 61 50


>