İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Operasyonel İç Denetim

Anasayfa » İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri » Operasyonel İç Denetim

 

OPERASYONEL İÇ DENETİM

(FAALİYET DENETİMİ)

 

 

 Eğitmen

Alp BULUÇ (CIA)

 Eğitimin Amacı

Operasyonel denetim icra eden iç denetçilere ve departman yöneticilerine iç kontrol sistemi yönetimi ve aksaklıkları hakkında rehber sağlamaktır.

 Eğitim İçeriği

 • Operasyonel Denetim

  o   Tanım

  o   Hedefler

  o   Faydalar

  Operasyonel Denetimin Bileşenleri

  o   Operasyonel Denetim Aşamaları

  o   Amaç-Risk ve Kontrol İlişkisi

  o   Anahtar Performans Göstergeleri

  o   Hileli İşlemlerin Tanımlanması

  Satın Alma Birimi Denetimi

  o   Politika ve süreçlerin belirlenmesi

  o   Anahtar risklerin belirlenmesi

  o   Satın Alma Sipariş Fişleri, Faturalar ve Envanter Kayıtlarının Değerlendirilmesi

  o   Satın Alma Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi

  Pazarlama Birimi Denetimi

  o   İşletme Karlılık Hedeflerine Ulaşma Noktasında Pazarlama Fonksiyonlarının Gözden Geçirilmesi

  o   Reklam Harcamaları ve Satış Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

  o   Halkla İlişkiler ve Pazarlama Biriminin Ekinlik Değerlemesi

  İnsan Kaynakları Birimi Denetimi

  o   İnsan Kaynakları Fonksiyonu Risklerinin Tanımlanması

  o   İşe Alma ve Eğitim Süreçlerinin Belirlenmesi

  o   Kıdem Tazminatları ve Ek Ücretlerin Değerlendirilmesi

  o   Kurumsal Yönetim Mekanizması İçinde İK’nın Rolü ve Terfiler

  o   Çalışan İlişkileri, Geribildirimler ve Performans Yönetiminin Değerlendirilmesi

  Muhasebe, Finans ve Hazine Birimi Denetimi

  o   Dönen ve Duran Varlıklar, Bordrolama ve Bütçe Sürecinin Gözden Geçirilmesi

  o   Hazine, Stratejik Planlama, Banka Hesapları ve Muhasebe Sisteminin Entegrasyonunun Değerlendirilmesi

  o   Finansla Raporlama Sürecinde Hile Göstergelerinin Tanımlanması

  Bilgi Teknolojileri Birimi Denetimi

  o   Bilgi Teknolojileri Amaçlar, Riskler ve Kontroller

  o   Sistem Erişimi, Veri Güvenliği ve Yedeklemeler, Afet Planı/İşletmenin Faaliyetlerine Devamı, COSO ve COBIT Çerçeveleri Kullanılarak BT Ortamının Değerlendirilmesi

  Yönetim Fonksiyonlarının Denetimi

  o   Yönetim Görevleri, Yönetim Performans Ölçütlerinin ve Yönetim Etkinliğinin İncelenmesi

  o   Güçlü Kurumsal Sorumluluk Bilincinin Oluşturulmasında, Risk Yönetimi Uygulamalarında,  Stratejik Planlama Sürecinde Yönetime Destek

  o   Kontrol Ajanı Olarak Çalışan İç Denetçinin Bağımsızlık ve Tarafsızlık Yönü

  Operasyonel Denetimin Geleceği

  o   Sürekli Denetim ve Otomatik Kontroller

  o   Kontrol Öz Değerleme Sürecinde Yönetime Destek

  o   İç Kontrollerin Etkinliğini Yükseltmek İçin Yüksek Kalite

 Kimler Katılmalı

Mali İşler Direktörleri, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları ve Satınalma birim yöneticileri ve çalışanları, İç Denetim birimine yeni katılan denetçiler, İç denetim birimlerinin kurulmasında görev alan veya alacak olan çalışanlar.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

24 saat / 4 saatlik, 6 oturum (3 tam gün)

 Fiyat

2.450 TL

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50

 


>