İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri

Operasyonel Risk Yönetimi ve Kontrolü

Anasayfa » İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimleri » Operasyonel Risk Yönetimi ve Kontrolü

 

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ

 Eğitmen

Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI

 Eğitimin Amacı

Operasyonel risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilerek etkileşim durumunun azaltılması veya giderilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 Eğitim İçeriği

·         Operasyonel Risk Kavramı

·         Operasyonel Riskin Önemi

·         Operasyonel Risk Türleri

o   İç Etkenlerden Kaynaklanan

§  İnsan Kaynaklı Riskler

§  Teknoloji Kaynaklı Riskler

§  Süreç Kaynaklı Riskler

§  İç Kontrol Kaynaklı Riskler

o   Dış Etkenlerden Kaynaklanan

§  Müşteri Kaynaklı Riskler

§  Yasal Kaynaklı Riskler

§  Fiziki Olay Kaynaklı Riskler

§  Dış Kontrol Kaynaklı Riskler

·         Operasyonel Risk Düzeyini Yükselten Unsurlar

o   Çalışanların Eğitim Düzeyinin Yetersizliği

o   Ahlaki Değerlerin Zayıflığı

o   Yetersiz Teknolojik Altyapı

o   Organizasyon Yapısında Etkinsizlik

o   Yasal Mevzuatın Sık Değişmesi

o   İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler

o   Kontrol Ve Denetim Zayıflıkları

o   Yöneticilerin Tecrübe Eksiklikleri

o   Kurumsal Risk İştahının Yüksekliği

o   Performans Hedeflerinin Yüksekliği

o   Risk Algılamada Kültürel Farklılıklar

·         Operasyonel Riskin Yönetimi

o   İş Akışlarının Tespiti

o   Süreçlerin Yazılı Hale Getirilmesi

o   İşletme Hedeflerinin Belirlenmesi

o   Riskli Noktaların Belirlenmesi

o   Risk Analizlerinin Yapılması

o   Risk Matrisleri

o   Kontrol Sisteminin Oluşturulması

o   Bulgu Takip Sürecinin Oluşturulması

o   Süreç Ve Kontrollerin Gözden Geçirilmesi

o   Aksiyon Planlarının İzlenmesi

o   Risk Farkındalığının Sağlanması

·         Operasyonel Riskin Kontrolü

o   Kontrol Evreni Belirlenirken

o   Denetim Planları Hazırlanırken

o   Risk Kontrol Matrislerinin Kullanılması

o   Bulgu Takip Süreci İşletilirken

o   Bulgu Analizleri Yapılırken

o   Kontrol Sonuçları Raporlanırken

·         Operasyonel Riskin Yönetim Ve Denetiminde Öneriler

o   Risk Yönetiminin Kurumsallaştırılması

o   Yazılı Süreçler Ve Risk Matrislerinin Yaşatılması

o   Teknolojik Olanaklardan Yararlanılması

o   Personel Politikalarının Gözden Geçirilmesi

o   Eğitim Politikalarının Etkinleştirilmesi

o   Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi

             ·       Kontrol Ve Denetimde Etkinliğin Sağlanması

 Kimler Katılmalı

Risk yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm katılımcılar, işletme sahipleri, yönetim temsilcileri, yöneticiler, idareciler, proje koordinatörleri bu seminere katılabilir.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

24 saat / 4 saatlik, 6 oturum (3 tam gün)

 Fiyat

2.450 TL

 

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 

 0 (216) 675 61 50

 

 


>