Hukuk Eğitimleri

Yöneticiler İçin Hukuk Bilgileri

Anasayfa » Hukuk Eğitimleri » Yöneticiler İçin Hukuk Bilgileri

 

YÖNETİCİLER İÇİN HUKUK BİLGİLERİ

 

 Eğitmen

Av. Muzaffer ÖZCAN

 Eğitimin Amacı

Hukuk konusunda, her çalışanın bilmesi gereken temel konuların aktarılması ve diğer hukuk eğitimlerinin altyapısını oluşturacak bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda;

Hak sahipleri kavramını ve bunun gerçek kişi ve tüzel kişi açısından anlamını görecekler,

Sözleşmelerin kurulmasını ve sözleşmelerle ilgili belli başlı dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varacaklar,

 

 Eğitim İçeriği

I. BÖLÜM: Temel Hukuk Kavramları

Kişi Kavramı: Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler

-Kişilerin hak ehliyeti

-Kişilerin fiil ehliyeti

Gerçek kişilerin hukuki işlem yapma ehliyeti

-Şartları

-Tam ehliyetli, Tam ehliyetsiz, Sınırlı ehliyetsiz kategorisine giren kişilerin tanımlanması

-Özel olarak küçük ve kısıtlıların yapacakları bankacılık işlemlerine ilişkin esaslar

-Kanuni temsilcilerin (veli-vasi) yetkileri; kanuni temsilcilerin yapabilecekleri ve yapamayacakları bankacılık işlemleri

-Evli kişiler için, yeni Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu  olan hukuki işlem sınırlamaları

Tüzel kişilerin hukuki işlem yapma ehliyeti

-Tüzel kişi tipleri: Özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişilerinin tanımlanması

-Ticaret şirketleri özellikleri: Kuruluş, hukuki işlem yapma esasları, ticaret şirketleri adına işlem yapabilecek yetkili kişilerin belirlenmesine ilişkin esaslar, Ticaret sicilinin işlevleri.

II. BÖLÜM: Borç Hukuku

-Borç ilişkilerinin, özellikle sözleşme ilişkilerinin kurulması: İrade beyanlarının özelliği;

-İmza, ispat sorunları; Temsilci yoluyla gerçekleşen hukuki işlemlerin özellikleri; bu konuda kullanılan vekaletnamelerin niteliği

-Borç ilişkilerinde özel durumlar

-Müteselsil borçluluk

-Alacağı temliki

-Borcun nakli

-Halefiyet

III. BÖLÜM :  Kıymetli Evrak Hukuku

-Kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kavramlar

-Kıymetli evrak türleri: Pay senetleri, Emtia senetleri (Konişmento), Kambiyo senetleri (Poliçe,Bono, Çek)

-Devir şekilleri açısından kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin değerlendirilmesi

-Kıymetli evrakta zaman aşımı

-Bankacılık uygulamasında kıymetli evrakın kullanılması yöntemleri

-Bono (Senet)

-Hukuki mahiyeti

-Aval

-Ciro şekilleri

IV. BÖLÜM : Teminat Hukuku

-Teminat türleri: Ayni teminatlar - Kişisel Teminatlar

-Kişisel teminat türlerinden kefalet

-Kefalet

-Aynı teminatlar

-Taşınır rehni: Özellikle motorlu araçların rehnine ilişkin esaslar

-Taşınmaz rehni olarak ipotek

 Kimler Katılmalı

Tüm yönetim kademelerinde çalışanlar

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

16 saat / 4 saatlik, 4 oturum (2 tam gün)

 Fiyat

1.650 TL

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50

 

 

 


>