Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri

Etkin Malzeme ve Stok Yönetimi

Anasayfa » Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri » Etkin Malzeme ve Stok Yönetimi

 

ETKİN MALZEME ve STOK YÖNETİMİ

 

 Eğitmen

Doç. Dr. Murat BASKAK

 Eğitimin Amacı

Ürün, yarı ürün, hammaddelerin ve malzemelerin (stokların) etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Bu eğitimde müşteri (üretim ve satış) hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın, temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanmaktadır.

 Eğitim İçeriği

 • Malzeme Yönetimi,
 • Malzeme Yönetimi’nin Amaçları,
 • Malzeme Tipleri,
 • Malzeme Kodlama Sistemi
 • Stok ve Envanter Kavramları,
 • Lojistik Yönetimi ve Stoklar
 • Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
 • Stok Kalemleri İçin ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması
 • Stok Maliyetlerinin(Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama, Sipariş, Hazırlık) Hesaplanması
 • Stok ve Sermaye İlişkisi, İşletme Sermayesinin Yapısı ve Etkin Kullanımı
 • Alım ve Satış Vadelerinin Stok Maliyetlerine Etkileri
 • Bağımsız Talep Yapısı için Temel Stok Kontrol Modeli,
 • Maksimum, Minimum Stok ve Sipariş Verme Düzeyleri, Bu Düzeylerin Talebe Duyarlı Hale Getirilmesi
 • Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarları Hesapları
 • Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu Etkileyen Faktörler, Güvenlik Stoğu Hesabı
 • Talep Miktarı  ve Tedarik Süresindeki Sapmaları Azaltma Yöntemleri
 • Basit Stok Kontrol Modeli
 • Bekleyen Sipariş(Backordering) Stok Kontrol Modeli
 • Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli
 • Talebe Bağımlı  Stok Sistemleri(MRP)
 • Ana Üretim Programı  Oluşturma
 • Ürün Ağaçları
 • Malzeme İhtiyaç  Planlama(MRP) Sistemi, Net İhtiyaçları Belirleme ve Çizelgeleme
 • Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi(Lot Sizing)
 • Etkin Stok Yönetimi için Depo Yönetiminin Temelleri
 •  

 Kimler Katılmalı

Şirketlerin tedarik, planlama, tedarik zinciri ve lojistik yöneticileri ve çalışanları

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

8 saat / 4 saatlik, 2 oturum (1 Tam Gün)

 Fiyat

950 TL

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50


>