Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri

Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Anasayfa » Tedarik Zinciri, Lojistik ve Satın Alma Eğitimleri » Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

 

SATINALMA VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 

 Eğitmen

 

 Eğitimin Amacı

İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir.. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. Eğitimde bu amaca yönelik ilke, yöntem ve sistemler açıklanmaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, yetenek tabanlı ihtiyaç tespit metodolojisi, satın alma yönetim süreci ve kontrat yönetim ilkeleri bu eğitim kapsamında verilecektir.

 Eğitim İçeriği

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Tedarikçi Kavramı ve İlişkileri
 • Kalite Kavramı, Müşteri Odaklı Çalışma ve Tedarikçi Boyutu
 • Tedarikçi Araştırma Süreci
 • Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi
 • Tedarikçi Firma Bilgi Formu
 • Tedarikçi Seçim Kriterleri
 • Tedarikçi Seçim Sistemi
 • Sözleşme Kavramı ve Türleri
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri (kalite, teslimat, hız, maliyet, esneklik, işbirliği, vd.)
 • Tedarikçi Kalite Performansı
 • Tedarikçi Teslimat Performansı
 • Tepki Hızı, Maliyetlendirme, Esneklik, Organizasyonel İlişkiler ve İşbirliği, Denetim, Bilgilendirme, Düzeltici Faaliyetler,
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri
 • Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı
 • Tedarikçi Geliştirme Planlaması
 • Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000 vd.)  açısından Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM-Suppliers Relationship Management)
 •  İhtiyaç tespitinin önemi
 • Yetenek tabanlı ihtiyaç analiz tekniği
 • İhtiyaç tanımlama esasları
 • İhtiyaç karşılama yöntem ve esaslarının belirlenmesi
 • Toplam paket yaklaşım esasları
 • Malzeme tanımlama
 • Hizmet tanımlama
 • Teknik şartname hazırlama
 • İhale yöntemleri
 • Kuvvetler ayrılığı prensibi
 • İhale rekabet ortamının yaratılması
 • Tedarikçi portföyü oluşturma
 • Tedarikçi Değerlendirmesi
 • İhale Seçim Kriterleri
 • İhalenin yapılması ve sonlandırma
 • İhale uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • İhale yolsuzluklarının giderilmesi
 • Şartname hazırlama teknikleri
 • Şartname yükümlülüklerinin takibi
 • Uyuşmazlık tanımları ve giderilmesi
 • Ödeme yapılması
 • Garanti sürecinin takibi

 

 Kimler Katılmalı

Satınalma yönetici ve çalışanları ile faaliyetleri gereği satınalma yapan tüm seviye çalışanlar.

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

16 saat / 4 saatlik, 4 oturum (2 tam gün)

 Fiyat

1.650 TL

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50

 


>